Startside


Vision:
 
At skabe en bæredygtig, miljø- og klimavenlig økolandsby med 10-15 huse og et stort fælleshus i Nordsjælland (se mere om stedet her). Økolandsbyen skal fungere som et levende laboratorium, som udforsker bæredygtighed inden for de fire dimensioner: Praktisk, socialt, økonomisk, og verdensbillede. Et sted, hvor man kan bo, arbejde og leve sammen i harmoni med hinanden og med naturen, og som samtidig fungerer som et forbillede for den grønne omstilling i Danmark.

Husene skal opføres af bæredygtige byggematerialer, der skåner miljøet mest muligt.

Der ønskes, i den udstrækning det lader sig gøre, at eksperimentere med off-grid løsninger – selvforsyning af varme og elektricitet fra vedvarende energikilder, samt vandforsyning gennem opsamling og rensning af regnvand, og spildevandshåndtering såsom pilerensnings- eller rodzonesanlæg.

Fællesarealerne rundt omkring husene skal dyrkes med permakulturelle landbrugsteknikker, og forsyne landsbyen med friskt kød, grøntsager og frugter, bær, mv.

Fælleshuset skal muligvis, udover at fungere som samlingssted, også være et iværksætterhus med kreative værksteder, kontorlokaler, behandlingsrum, yoga/workshop sal, mv. Fælleshuset skal indeholde en kulturcafé med koncerter, forestillinger, foredrag, kunstudstillinger, samt workshops og oplæg inden for bæredygtighed og grøn omstilling. Fælleshusets faciliteter skal være åbne for lokalsamfundets borgere, og ønsket er, at projektet kan være med til at bidrage til jobskabelse, mere kultur, og et bedre liv for borgerne i lokalområdet. En legeplads for iværksættere, nye erhverv, og socialøkonomiske virksomheder.

gribskov økolandsby

Status: Gribskov Kommune skal til at revidere hele kommuneplanen, og i den forbindelse er ansøgningen af vores projekt også med. Det var planen at revideringen af kommuneplanen skulle være klar inden valget november 2017, men desværre har kommunen meddelt at processen, og dermed også behandlingen af vores ansøgning, er udsat til 2018 – tidsplan endnu ikke fastlagt.
I ventetiden er vi i gang med at undersøge og budgetere forskellige former for organisering og ejerforhold, plan for placering af huse og fællesområder, byggemodning/off-grid løsninger,  fælleshus, mv.
Samtidig har vi gang i et par praktiske projekter med permakulturel skovhave, komposttoiletter, yurt, mv.

Eftersom der er en stor grad af usikkerhed/uvished i projektet, og mange ting, som vi endnu ikke har planlagt eller lagt os fast på, holder vi for nuværende ikke nogen info-møder om projektet, men man er altid velkommen til at komme et smut forbi til en snak og lille rundvisning – kontaktoplysninger her.

Der planlægges også med jævnlige mellemrum arbejdsdage mv.


Hold dig opdateret:

Tilmeld dig nyhedsbrevet her
.

Facebook-side her.

 

Indslag i TV Nordsjælland:

Læs også: Artikel i Frederiksborg Amts Avis, d. 14. januar 2017

Håbet er, at processen med at skabe dette sted også bliver bæredygtig – stressfri, sjov og berigende.

Reklamer